شال مشکی مخمل طرح دیور منگوله | new collection 2020 | جدبد تربن شال بهاره | شال مارک
شال مشکی مخمل طرح دیور منگوله | new collection 2020 | جدبد تربن شال بهاره | شال مارک
شال مشکی مخمل طرح دیور منگوله | new collection 2020 | جدبد تربن شال بهاره | شال مارک
شال مشکی مخمل طرح دیور منگوله | new collection 2020 | جدبد تربن شال بهاره | شال مارک

شال مشکی مخمل طرح دیور منگوله دار Dior collection 2020-21شال مشکی مخمل طرح دیور منگوله دار | new collection 2020 | مخمل دیور |-1-1


98,000 تومان

شال مشکی مخمل طرح دیور منگوله دار Majeurshawl collection 2020

خرید و قیمت و فروش و ویژگی شال مشکی مخمل طرحل دیور منگوله دار

– اصلا روی سر لیز نیست
– طرح برجسته
– رنگ : مشکیه مشکی
– حاشبه منگوله دار
– طرح : DIOR